Zdefiniowanie pojęcia reklamy - Brandform Systemy wystawiennicze

Zdefiniowanie pojęcia reklamy

23 maja 2013

reklama
Słowo reklamawywodzi się od łacińskiego określenia clamo, które oznacza głośne wołanie, krzyczenie, hałasowanie, wzywanie.[1]Etymologiczne znaczenie tego słowa wskazuje na pierwsze narzędzie reklamy, jakim było przywoływanie potencjalnych klientów i polecanie oferowanych towarów. W ten sposób swoje produkty i usługi zachwalali sprzedawcy wina, piekarze, dekarze czy właściciele karczm i zajazdów.[2]                                                    

   Reklama stanowi przedmiot badań wielu dziedzin nauki, m.in. prawa, psychologii, socjologii, zarządzania czy też etyki. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji pojęcia reklama. Są one jednak zróżnicowane, ze względu na to, jaką dziedzinę nauki prezentuje autor opracowania.

Niektórzy autorzy wskazują,   że reklamę można definiować w sposób uproszczony lub bardziej poszerzony. W zakresie węższym reklamę można rozumieć, jako „rozpowszechnienie wiadomości o usługach i towarach w celu wpływania na kształtowanie się popytu”. Szerszym pojęciem jest rozumienie reklamy, jako „drukowane, rękopiśmienne, ustne lub graficzne powiadomienie  o osobie, towarze, usługach lub ruchu społecznym jawnie pochodzące od zamawiającego reklamę i opłacone przez niego w celu zwiększenia zbytu, rozszerzenia klienteli, otrzymania głosów lub publicznej akceptacji”.[3]      
                              
    Celem reklamy jest zazwyczaj przekonanie odbiorców o zaletach produktu i korzyściach wynikających z jego zakupu. Poprzez przekazanie pozytywnych informacji, producent stara się zainteresować towarem potencjalnych nabywców, wywołać potrzebę posiadania danego produktu i w ten sposób doprowadzić do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.

Źródło: Kamil Kalicki

[1]J. Pieńkowski, Słownik łacińsko- polski, Warszawa 1996, s.76.
[2]R. Walczak, Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, Warszawa- Poznań 2001, s. 19.
[3]K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2008, s.15

powrót

Wszystkie wpisy:

Zapytaj o produkt

[recaptcha]