Wyróżnienie się wśród konkurentów - Brandform Systemy wystawiennicze

Wyróżnienie się wśród konkurentów

23 maja 2013

Google
W dobie globalizacji nabywcy dostrzegają coraz mniej różnic między ofertami konkurentów. Przyczynia się do tego coraz lepsze zarządzanie jakością produkcji oraz dostępność alternatywnych wyrobów. W tej sytuacji, aby oferta przedsiębiorstwa odniosła sukces musi stać się czymś więcej niż “jedną z wielu”, dostarczyć nabywcy jakiejś wartości dodatkowej. To właśnie inspiruje firmę do stworzenia szczególnego wizerunku “innej niż wszystkie”, a co najmniej - “innej niż większość”. 


Właśnie przekonanie, że przedsiębiorstwo jest “lepsze niż pozostałe” staje się impulsem lojalności. Nie rezygnuje się bowiem z dostawcy, który daje najwięcej satysfakcji. 


Działanie „pro-ekologiczne” lub ukierunkowane na wartość społeczną może stać się znakiem firmowym przedsiębiorstwa i tym samym wyróżniać je (lub jego produkty) na tle konkurentów. Aby firma mogła traktować postawę społecznej odpowiedzialności jako sposób wyróżnienia się na rynku, muszą zostać spełnione trzy warunki[1]

-       przedsiębiorstwo musi zidentyfikować grupy klientów, którzy będą skłonni wybrać i zapłacić więcej za produkt “społecznie i ekologicznie odpowiedzialny”
-       przedsiębiorstwo musi być w stanie wiarygodnie przekazać i rozpowszechnić informację o swoim zaangażowaniu i o korzyściach społeczno-ekologicznych wynikających z zakupu jej produktów
-       przedsiębiorstwo musi być w stanie przez wystarczająco długi czas obronić się przed naśladownictwem konkurencji.

Innym sposobem walki konkurencyjnej, opartym na koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jest próba ustalenia “nowych reguł gry rynkowej”. Może się to odbywać na drodze wprowadzania nowych standardów w sektorze (mogą to być standardy jakości, zarządzania, traktowania klientów, dbałości o środowisko i in.) lub na drodze lobbowania na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych, uwzględniających stosowane przez daną firmę standardy działania, i tym samym nakładających na konkurentów obowiązek poniesienia analogicznych lub wyższych kosztów, a przez to wyrównanie pozycji konkurencyjnej[2].[1] F. Reinhardt: Bringing the Environment Down to Earth. Harvard Business Review, July-August, 1999, s. 150-151
[2] F. Reinhardt: wyd. cyt., s. 150-151

powrót

Wszystkie wpisy:

Zapytaj o produkt

[recaptcha]